informer.co.rs on Facebook

SLANJE POŠTOM

Kako slati pakete u inostranstvo poštom?

Sve osim pisama, fotografija, knjiga (štampanih stvari) mora proći carinu