informer.co.rs on Facebook

PRAVILA KORIŠĆENJA

Projekat informer.co.rs je nastao iz ideje da se na jednom mestu sakupi što je moguće više informacija od opšteg značaja za građane Republike Srbije.

Osnovna premisa je jednostavnost u prikazu podataka i demistifikacija administrativnih procedura.

Koliko je god moguće, naglasak će stajati na ličnim iskustvima i praktičnim savetima pri vađenju određenog dokumenta.

Pored toga, na sajtu će biti obrađivane aktuelne teme vezane za zakone, račune i druge stvari koje nose nedoumice.

Procedure za vađenje dokumenata se mogu odštampati u verziji prilagođenoj za papir. Ikonica sa štampačem nalazi se u vrhu strane.

Uredništvo zdušno poziva korisnike da doprinesu kvalitetu i preciznosti informacija. Hvala.